Kalkulator pustaków / cegieł

Kalkulator pustaków / cegieł

Długość ściany
Wysokość ściany
Powierzchnia bez cegieł
Długość cegły
Wysokość cegły
Grubość spoiny poziomej
Grubość spoiny pionowej
Głębokość ściany
Waga jednej cegły
Wspólczynnik odpadów
Wynik