Kalkulator zużycia prądu

Kalkulator zużycia prądu

Moc urządzenia
Czas używania urządzenia

Wynik

Zużycie prądu: