Co to są kody odpadów budowlanych?

W budownictwie, gdzie każdy projekt przynosi nowe wyzwania, istnieje pewien element, który często pozostaje niezauważony, a ma kluczowe znaczenie – kody odpadów budowlanych. Te sekwencje cyfr mogą wydawać się tylko technicznym żargonem, ale w rzeczywistości odgrywają ważną rolę w procesie budowlanym. Są jak tajny szyfr pomagający zrozumieć, co dzieje się z materiałami, które pozostały po zakończeniu prac. Kody te nie tylko informują nas o rodzaju odpadów, ale także wskazują drogę do ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dlaczego odpady budowlane są klasyfikowane?

Klasyfikacja odpadów budowlanych jest niezbędna do ich efektywnego zarządzania i recyklingu. Dzięki odpowiedniemu oznaczeniu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie rodzaju odpadów, co ułatwia ich segregację, transport, przetwarzanie oraz minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Katalog odpadów zawiera szczegółowe kody odpowiadające różnym typom odpadów budowlanych, takim jak gruz betonowy, cegły, drewno, szkło czy metale. Każdy kod odpadu składa się z sześciu cyfr, gdzie pierwsze dwie określają główną kategorię odpadów, a kolejne szczegółowy ich typ.

Co ma wspólnego BDO z kodami odpadów budowlanych?

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych, to system wprowadzony przez polskie prawo, mający na celu kontrolę nad gospodarką odpadami w kraju. Każda firma, która wytwarza, przetwarza lub utylizuje odpady, musi być zarejestrowana w BDO i posiadać swój unikalny numer rejestrowy. W ramach tego systemu przedsiębiorstwa są zobowiązane do dokładnego raportowania rodzajów i ilości generowanych odpadów, co jest niezbędne do prawidłowego monitorowania oraz zarządzania nimi. W tym celu potrzebne są właśnie kody odpadów pozwalające na precyzyjne oznaczanie każdej partii materiałów. Przyczyniają się one również do efektywniejszego recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz zapobiegania nielegalnemu składowaniu.

  Jak wykorzystać ogrzewanie na podczerwień w domu?

Jakie występują kody odpadów budowlanych?

W katalogu odpadów znajdziemy szeroki zakres kodów odpowiadających różnym materiałom budowlanym i odpadom powstałym w wyniku działalności budowlanej. Oto niektóre z najczęściej występujących kodów:

  • 17 01 01 – odpady betonu lub gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • 17 01 02 – gruz ceglany
  • 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, cegły, ceramiki
  • 17 02 01 – drewno
  • 17 02 02 – szkło
  • 17 02 03 – tworzywa sztuczne
  • 17 04 05 – żelazo i stal
  • 17 06 04 – materiały izolacyjne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  • 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy i rozbiórki inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  • 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

Materiały z kodami odpadów budowlanych wskazane powyżej oraz wiele innych odbierze od Ciebie firma specjalizująca się w zarządzaniu odpadami budowlanymi i przemysłowymi. Gruznet oferuje nie tylko profesjonalne usługi w zakresie wywozu i recyklingu odpadów, ale również outsourcing BDO obejmujący szeroki zakres usług, począwszy od rejestracji firmy w systemie BDO, przez generowanie i aktualizację kart przekazania odpadów (KPO), prowadzenie karty ewidencji odpadów (KEO), aż po przygotowanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie mając pewność, że wszystkie formalności związane z gospodarką odpadami są realizowane zgodnie z prawem.