przylaczanie wody do domu

Jak przyłączyć wodę do domu? Poradnik krok po kroku

Gdy budujemy nasz wymarzony dom, chcemy, aby był on idealny. Jednak to nie wygląd estetyczny sprawia, że taki jest. Najważniejsze jest podłączenie prądu, wody i gazu, by można było w nim ostatecznie zamieszkać. Zależnie od zakupionej działki, możemy mieć na niej dostęp do wody lub konieczne jest jej doprowadzenie, co nie jest łatwą sprawą. Jak przeprowadzić podłączenie wody do działki krok po kroku? 

Przyłącze wodociągowe – co mówią o tym przepisy?

Wydawać by się mogło, że przyłącze wodociągowe do budowanego domu jednorodzinnego nie jest skomplikowane, jednak z czasem okazuje się, że wymagane jest wielu pracy oraz formalności. Przede wszystkim istnieją przepisy, które jasno określają decyzję o warunkach podłączenia wody oraz warunkach zabudowy. To zakład wodociągowy decyduje o warunkach, na jakich zostanie on wykonany, warunkach technicznych oraz miejscu i zakresie wykonanych prac. Starając się o warunki techniczne na doprowadzenie wody do działki, musimy zgłosić się do zakładu wodociągowego oraz złożyć odpowiedni wniosek, z dodatkowymi załącznikami:

 • Wpisem do rejestru gruntów
 • Potwierdzeniem, że mamy prawa do dysponowania daną nieruchomością
 • Mapą sytuacyjno — wysokościową
 • Zgodą właścicieli innych działek, przez które podłączenie ma zostać przeprowadzone

Wydane przez zakład wodociągowy warunki mają termin ważności, jest to dwa lata od wydania decyzji. Konieczne jest również, osiągniecie oświadczenia z zakładu informujące o tym, że dostarczy on wodę na naszą działkę, a także projekt umowy dotyczący tego procederu.

  Rodzaj ogrzewania w domu jednorodzinnym - jakie są?

przylacze wody do domu

Przyłącze wody do budynku – jak to zrobić? Krok po kroku

Przede wszystkim, gdy posiadamy wyżej wymieniony projekt, możemy przystąpić do działania. Wykonanie projektu powinno zlecić się projektantowi, który posiada pozwolenie do jego wykonania i wymagane uprawnienia, co jest dodatkowym kosztem. Dzięki temu Zespół Uzgadniania Dokumentacji nie będzie miał sprzeciwu, a dodatkowo urząd go zatwierdzi i szybciej wyda konieczne pozwolenie. Wykonany projekt ważny jest przez trzy lata.

Konieczne jest także zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac budowy w urzędzie gminy lub w starostwie, jeszcze przed rozpoczęciem prac, co najmniej 30 dni wcześniej. W tej instytucji składamy stosowny wniosek oraz inne potrzebne dokumenty jak opis techniczny, uzgodnienia oraz zagospodarowanie działki. Dopiero w momencie, gdy w ciągu wymienionych 30 dni nie dostaniemy odpowiedzi odmownej, oznacza to, że nie ma sprzeciwu i możemy zabrać się do pracy.

To jak wiele formalności i spraw będzie trzeba załatwić, zależne jest od tego, w jaki sposób będzie przebiegał rurociąg. W przypadku, gdy konieczne będzie naruszenie pasa drogowego, dodatkowo musimy zgłosić to do zarządcy dróg. Należy również pamiętać, że w miejscu kopania mogą znajdować się również inne instalacje, na przykład gazowe, elektryczne czy telekomunikacyjne. Dlatego też absolutnie konieczne jest skontaktowanie z nimi w celu uzgodnienia, gdzie się one znajdują, by ich nie uszkodzić. Wszystkie te formalności mogą potrwać dodatkowych kilka miesięcy. Jeśli chodzi o przyłącze wody krok po kroku, to musimy pamiętać o takich formalnościach, jak:

 • Dokumentacja potrzebna do projektu przyłącza

Musimy zdobyć mapę sytuacyjno — wysokościową oraz wszelkie informacje o już istniejących przyłączach.

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych

Składamy go do zakładu wodociągowego i umieszczamy w nim informacje dotyczące orientacyjnego zapotrzebowania na wodę, czyli liczba mieszkańców budynku oraz typy zbiorników.

 • Projekt przyłącza
  Zalety i działanie bakterii do szamba

Musi wykonać go projektant z wymaganymi uprawnieniami. Powinien on nie tylko pojawić się w budynku, ale również zapoznać się z planem sytuacyjnym. Projekt wymaga również: wyboru miejsca przyłącza, wytyczenia trasy, odległość od innych instalacji, średnice rur, parametry wodomierza, ilość oraz typy zaworów i sporządzenie opisu technicznego.

 • Złożenie projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Zazwyczaj na odpowiedz z tej instytucji, należy czekać do 7 dni roboczych.

 • Złożenie dokumentacji w zakładzie wodociągowym

Sprawdza on zgodność z warunkami ogólnymi i technicznymi

 • Zgłoszenie inwestycji do gminy lub starostwa

Gdy wykonamy już wszystkie formalne zobowiązania, to możemy przystąpić do prac związanych z samą budową. Jak to zrobić krok po kroku? Podpowiadamy:

Szukamy wykonawcy, który wykona prace zgodnie z projektem. Podłącze do sieci zawsze wykonuje zakład wodociągowy.

 1. Gdy wykonawca skończy pracę, należy zgłosić się do zakładu wodociągowego i poinformować ich o możliwości sprawdzenia, które przeprowadza inspektor, spisując przy tym stosowny protokół. Dopiero wtedy możemy zasypać rurociągi.
 2. Inspektor zgłasza do zakładu protokół, na podstawie którego ustalony jest termin spisania umowy związanej z dostawą wody oraz założenia wodomierza.

Przyłącze wody czy studnia – co będzie lepsze?

Zdania na ten temat są podzielone. Najczęściej na budowę studni decydują się osoby, które chcą zaoszczędzić, ponieważ jest to tańsze rozwiązanie. Nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ponieważ woda z odwiertu nie jest najlepszej jakości. Często konieczne jest stosowanie odpowiednich filtrów, dzięki, którym będziemy mogli usunąć z wody żelazo oraz mangan. Niestety usuwanie biologicznych zanieczyszczeń bardzo często wymaga stosowania profesjonalnych urządzeń, co jest dodatkowym kosztem, który musimy ponieść.

W przypadku przyłącza dostarczana woda zawsze oczyszczona jest ze wszelkich zanieczyszczeń i nadaje się do picia bez wcześniejszego przygotowania, a dodatkowo jest bezpieczna podczas stykania się jej ze skórą.

  Jakie są rodzaje fundamentów pod dom szkieletowy?

przylacza wodne do domu

Przyłączenie wody do działki – ile to może kosztować?

Należy pamiętać, że wszystkie formalności, zakup materiałów oraz opłacenie wykonawcy są to koszty, które musimy ponieść sami. Im dłuższy odcinek wodociągu musimy wykonać, tym koszty wzrosną. Średnio, koszt jednego metra przyłącza kosztuje około 500 zł, każdy kolejny jest droższy i kosztuje około 700 zł. Należy również mieć na uwadze, że cena całej inwestycji zależna jest od:

 • Lokalizacji, im większe miasto, tym wyższa cena
 • Odległości budynku od sieci wodociągowej
 • Miejsca przyłącza
 • Średnicy rur

Jeśli chodzi o ceny dotyczące formalności czy zakładu wodociągowego zależne są od miejscowości i gminy. Dodatkowo należy doliczyć koszt projektu, a co tym idzie projektanta.

Przyłącza wodociągowego do działki – komu można to zlecić?

Niezależnie od tego, czy jest to woda na działce budowlanej, czy też podłączenie wody na działce rekreacyjnej przyłącze może wykonać dla nas zakład wodociągowy lub wybrana przez nas firma. Najważniejsze jest jednak, by zleceniobiorca posiadał wymagane uprawnienia.

Przed rozpoczęciem prac, konieczna jest także wizyta geodety, który musi wyznaczyć trasę przyłącza i sporządzić z realizacji robót, sprawdzając, czy wszystko zgadza się z wykonanym projektem.

Warto jest wiedzieć, że jeśli zdecydujemy się na zakład wodociągowy, to wszystko pójdzie znacznie sprawniej.

Kiedy należy zgłosić przyłącza wodociągowe do odbioru?

Po zakończeniu wszystkich prac należy zgłosić się do zakładu wodociągowego. Gdy to zrobimy, inspektor techniczny dokona odbioru prac oraz spisze protokół zdawczo – odbiorczy w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostaje w zakładzie, drugi dostaniemy my, inwestorzy. Gdy wszystkie formalności się zakończą, możemy umówić się na montaż wodomierza oraz spisanie umowy.