drabiny

Czy drabiny ewakuacyjne są obowiązkowe w budynkach mieszkalnych?

Drabiny ewakuacyjne to konstrukcje, które umożliwiają szybkie i bezpieczne oddalenie się z miejsca zagrożenia. Czy są zatem obowiązkowe w budynkach mieszkalnych? Na co zwrócić uwagę wybierając drabinę ewakuacyjną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są drabiny ewakuacyjne?

Drabiny ewakuacyjne to jak wspomniano we wstępie konstrukcje, które umożliwiają szybkie i bezpieczne oddalenie się z miejsca zagrożenia. Montowane są zazwyczaj do ścian budynków, co sprawia, że pozwalają wykonywać również różnego rodzaju czynności na wysokościach, np. prace konserwacyjne budynku. Ze względu na to, że instalowane są z reguły na zewnątrz muszą one nie tylko być zgodne z obowiązującymi normami, ale cechować się również odpornością na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, wysokich temperatur, czy uszkodzeń mechanicznych.

Czy istnieje obowiązek montażu drabin ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych?

Drabiny ewakuacyjne to konstrukcje, które instaluje się nie tylko na budynkach przemysłowych, czy handlowych, ale również na budynkach mieszkalnych. Obowiązek ich montażu reguluje bowiem rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie jego zapisami instalacja drabiny ewakuacyjnej jest obowiązkowa wtedy, gdy dany budynek posiadam minimum dwie kondygnacje naziemne. Co istotne, przepisy określają również szczegółowe warunki, jaki musi spełniać dana konstrukcja, czyli m.in. to, kiedy obowiązkowe są zestawy z koszem ochronnym. W tym miejscu warto jednak wyraźnie podkreślić, że montaż drabiny ewakuacyjnej na budynku mieszkalnym warto przeprowadzić nie tylko wtedy, gdy jest on obowiązkowy, ale również dobrowolnie. Jak już wspomniano bowiem tego typu konstrukcja umożliwia nie tylko bezpieczną ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożenia, ale ułatwia także wykonywanie różnego rodzaju prac na wysokości.

  Stare płytki ceramiczne w kuchni i łazience - jak je odnowić? 10 praktycznych porad

Na co zwrócić uwagę wybierając drabinę ewakuacyjną?

Wybierając drabinę ewakuacyjną warto zwrócić uwagę nie tylko na obowiązujące przepisy prawne, ale również jakość jej wykonania. Przekłada się ona bowiem bezpośrednio na wytrzymałość i trwałość danej konstrukcji, a co za tym idzie bezpieczeństwo jej użytkowania. Poza tym istotna jest także zgodność z obowiązującymi normami, czyli odnosząca się do drabin ewakuacyjnych normą:

  • DIN18799-1, która dotyczy badań oraz wymagań technicznych i odnosi się do drabin mocowanych na stałe;
  • DIN14094-1, która dotyczy ochrony przeciwpożarowej i odnosi się do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia;
  • EN-ISO-14122-4, która dotyczy zakresu stosowania drabiny, jasno wskazując, że rolą drabin pionowych mocowanych do maszyn i urządzeń jest umożliwienie dostępu w trakcie prac kontrolnych, porządkowych oraz serwisowych oraz napraw.

Podsumowując należy stwierdzić, że obowiązek montażu drabin ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych uzależniony jest przede wszystkim od ich wysokości. Istotne jest jednak to, że tego typu konstrukcję warto zainstalować nawet wtedy, gdy nie wymagają tego obowiązujące przepisy.