Czy każda nieruchomość musi mieć świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne, także nazywane certyfikatami energetycznymi, są obecnie wydawane coraz częściej. Czy musi posiadać je każda nieruchomość? Wyjaśniamy!

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania dokumentu, takiego jak świadectwo energetyczne, dotyczy wybranych budynków, do których zaliczane są:

  • Nieruchomości mieszkalne, w tym domy jednorodzinne i mieszkania, polegają wymogom dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej, szczególnie gdy stanowią część transakcji na rynku nieruchomości.
  • Budynki komercyjne podlegają wymogom w zakresie certyfikacji energetycznej, zwłaszcza gdy są objęte transakcjami lub umowami najmu.
  • Także nowe budynki podlegają ocenie energetycznej, a po ich ukończeniu konieczne jest wydanie certyfikatu energetycznego.

Niektóre typy budynków lub szczególne sytuacje mogą być zwolnione z tego wymogu, na przykład dotyczy to budynków przeznaczonych na cele kultu religijnego oraz budynków jednorodzinnych do 70 m2 budowanych na własne cele mieszkaniowe.

Kiedy zamówić świadectwo energetyczne?

Obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego jest powiązany z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, takimi jak sprzedaż czy wynajem.

Sprzedając lub wynajmując nieruchomość, właściciel jest zobowiązany do przedstawienia kupującemu lub najemcy świadectwa energetycznego. Jego brak może spowodować nałożenie kary oraz utrudnić przeprowadzenie transakcji nieruchomości.

Kiedy świadectwo energetyczne nie jest konieczne?

Zamówienie świadectwa energetycznego nie jest konieczne w sytuacji, gdy budynek używany jest na cele własne, na przykład dom albo mieszkanie są użytkowane w celach mieszkaniowych przez ich właścicieli. W takim przypadku świadectwo energetyczne nie musi być wydawane.

Jak długo świadectwo energetyczne pozostaje ważne?

Certyfikaty energetyczne mają okres ważności, a po wygaśnięciu certyfikatu może być wymagana nowa ocena. Dzięki temu przekazywane informacje są w miarę aktualne.

  Cyklinowanie parkietu - jak prawidłowo dbać o parkiet?

Gdy w budynku prowadzi się renowacje lub modernizacje, także powodują one konieczność przeprowadzenia ponownej oceny energetycznej i wydania nowego świadectwa energetycznego.

Gdzie można zamówić świadectwo energetyczne?

Gdy trzeba zamówić świadectwo energetyczne, w takim przypadku należy skorzystać z usług firmy, która będzie mogła przeprowadzić je kompleksowo i dostarczyć odpowiedni dokument w formie papierowej albo elektronicznej.

Dzisiaj świadectwo energetyczne można również bez problemów zamówić za pośrednictwem internetu, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego dokumentu bez konieczności udawania się do rzeczoznawcy. Wystarczy tylko dostarczyć odpowiednie informacje do rzeczoznawcy, który na ich podstawie sporządzi dokument.